0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông đến năm 2030 - tỉnh Kiên Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông đến năm 2030 - tỉnh Kiên Giang

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 2.210 ha. Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng cụm đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông bao gồm toàn bộ thị trấn Kiên Lương, xã Dương Hòa, xã Bình An, xã Bình Trị và một phần diện tích xã Kiên Bình, xã Hòa Điền của huyện Kiên Lương.

- Được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 483-QĐ/UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông đến năm 2030 - tỉnh Kiên Giang : Xây dựng Thị trấn Kiên Lương là đô thị công nghiệp, dịch vụ, phát triển không gian đô thị dọc Quốc lộ 80 hiện trạng đến đô thị Ba Hòn; đô thị Ba Hòn giữ chức năng là thị trấn huyện lỵ, trung tâm dịch vụ công nghiệp của cụm đô thị Kiên Lương - Ba Hòn- Hòn Chông; đô thị Hòn Chông là đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Các đô thị đêu có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Phát triển theo mô hình tập trung, đa trung tâm. Các trục chính đô thị tiếp cận thuận lợi với các trục giao thông đối ngoại vùng và khu vực trên cơ sở cảng biển tổng hợp.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Kiên Lương - Ba Hòn - Hòn Chông đến năm 2030 - tỉnh Kiên Giang

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi