0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đạ Rsal (dự kiến), xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn D’ Ran, huyện Đơn Dương đến năm 2020 thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 298,54ha. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: Phía Đông giáp: xã Đạ Mrông; Phía Đông Nam giáp: xã Rô Men; Phía Tây và Tây Bắc giáp: tỉnh Đak Nông; Phía Tây Nam giáp: xã Liêng Srônh; - Bắc giáp : tỉnh Đak Lak.

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đạ Rsal (dự kiến), xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng : Phát triển Thị trấn Đạ Rsal là đô thị loại V, đô thị cửa ngõ, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, với vị trí đầu mối giao thông thuận lợi, thị trấn Đạ Rsal có tiềm năng phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ, công nghiệp.

- Được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 3482-QĐ/UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đạ Rsal (dự kiến), xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng.

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi