0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2030 (xã Tân Quang) - tỉnh Hà Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung xây dựng huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2030 (xã Tân Quang) - tỉnh Hà Giang

- Diện tích đất lập quy hoạch là 680 ha; Quy mô dân số 30.000 dân vào năm 2030. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc dọc đường Quốc lộ 2 đến cầu Chú (Km246+925); Phía Đông: Dọc đường liên xã đi xã Đồng Tâm, cách cầu Tân Quang 1,0 km; Phía Nam: Dọc đường Quốc lộ 2 ( Km242+52, giáp thôn Thượng Mỹ xã Việt Vinh; Phía Tây: Dọc đường tỉnh lộ 177 đi huyện Hoàng Su Phì, cách ngã tư Tân Quang l,2km.

- Được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 2196/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2030 (xã Tân Quang) - tỉnh Hà Giang : Xây dựng trung tâm huyện Bắc Quang phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị văn minh, hiện dại, bền vững giai đoạn 2015 - 2030. Định hướng là đô thị loại V, miền núi. Là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Bắc Quang. Là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng; lập quy hoạch chi tiết và cấp phép xây dựng. Rà soát, phân tích, đánh giá hiện trạng nhằm xác định các yêu cầu cải tạo, chỉnh trang để đề xuất điểu chỉnh chỉ tiêu về sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiên trúc, cảnh quan đối với từng khu vực. Giải pháp về cải tạo mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội phù hợp với yêu cầu phát triển trong những năm tới.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Bắc Quang giai đoạn 2015 - 2030 (xã Tân Quang) - tỉnh Hà Giang

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi