0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạch Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.jpg)

- Thời điểm quy hoạch: năm 2008

- Mục tiêu: Từng bước hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội và kỹ thuật hiện đại, môi trường đô thị trong sạch, được phân bổ và phát triển hợp lý trên địa bàn cả nước, đảm bảo đ thị theo vị trí và chức năng của mình, phát huy đầy đủ thế mạnh góp phần thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thạch Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

- Bản vẽ (.jpg):

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(huycuong - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi