0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.doc), (.pdf), (.xls)

Hương Nộn là xã miền núi nằm gần trung tâm huyện Tam Nông dọc Quốc lộ 32A, cách thị trấn Hưng Hoá 1,5 km về phía Bắc. Phía Bắc giáp sông Hồng và xã Cổ Tiết, phía Nam giáp với xã Dị Nậu và thị trấn Hưng Hoá, phía Đông giáp sông Hồng và xã Kinh Kệ huyện Lâm Thao, phía Tây giáp với xã Thọ Văn. Tổng diện tích đất đai tự nhiên của xã Hương Nộn là 893,16 ha (trong đó đất nông nghiệp 426,38 ha, đất lâm nghiệp 134,46 ha, diện tích còn lại là các loại đất khác). Xã có đường Quốc lộ 32A chạy qua và 3,9 km sông Hồng chảy qua địa phận xã.  Ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông: Giáp sông Hồng và huyện Lâm Thao

+ Phía Tây: Giáp xã Thọ Văn

+ Phía Nam: Giáp xã Dị Nậu và thị trấn Hưng Hóa

+ Phía Bắc: Giáp sông Hồng và xã Vạn Xuân

Dân số hiện nay của xã Hương Nộn: 7.952 người. Quy mô diện tích quy hoạch đất đai diện tích tự nhiên của xã: 911,50 ha.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng huyện Tam Nông đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Xây dựng mô hình tổ chức không gian, hình thành các khu chức năng đáp ứng các nhu cầu phát triển và khai thác quỹ đất của xã. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo thôn xóm. Xác định quy mô dân số, tính chất, nhu cầu đất ở cho từng khu dân cư mới. Hoàn thiện, kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật của xã (giao thông, điện, cấp và thoát nước…); xây dựng, cải tạo công trình; cảnh quan đáp ứng các chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ. Xác định vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, dịch vụ cấp xã. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung, làng nghề, khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Định hướng tổ chức các khu chức năng đặc thù khác trên địa bàn xã. Xác định diện tích đất cho nhu cầu phát triển theo các giai đoạn 5 năm, 10 năm và các thông số kỹ thuật chính cho từng loại đất, cụ thể: đất nông nghiệp, đất xây dựng và các loại đất khác. Định hướng quy hoạch xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi xã.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 6830/ QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (dwg):

+ QH01: Bản đồ quy hoạch sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ quy hoạch hiện trạng tổng hợp đánh giá đất xây dựng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch định hướng phát triển không gian toàn xã

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH06: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa, thoát nước thải và hạ tầng phục sản xuất

+ QH07: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

+ QH08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

(NganHT- ThanhThao Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi