0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Pác Nặm

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Ba Bể

+ QH_03: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Ngân Sơn

+ QH_04: Bản đồ hiện trạng, vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Na Rì

+ QH_05: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Chợ Đồn

+ QH_06: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Chợ Mới

+ QH_07: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn huyện Bạch Thông

+ QH_08: Bản đồ hiện trạng ,vị trí, thu gom vận chuyển, quản lý, các khu xử lý chất thải rắn thị xã Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi