Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Sơn La theo hướng xã hội hóa
50 EP
Ứng dụng phần mềm  GIS mã nguồn mở  gvSIG  xây dựng công cụ  hỗ  trợ  quản lý thu gom rác thải sinh hoạt tại phường 8, quận 11,TP.HCM
25 EP
Quản lý chất thải rắn y tế
15 EP
Quản lý chất thải rắn công nghiệp, làng nghề
15 EP
Quản lý chất thải rắn thông thường và nguy hại
15 EP
Nghiên cứu hiện trạng và xây dựng các giải pháp quản lý chất thải sinh hoạt thành phố Long Xuyên
15 EP
Chất thải rắn công nghiệp – Lê Minh Đức
15 EP
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt - Gree
15 EP
Quản lý và xử lý chất thải rắn
0 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]