0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung chuyên ngành thoát nước thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Khu vực quy hoạch bao gồm Khu trung tâm đô thị hiện hữu, mở rộng về phía Tây suối Lúp thuộc huyện Châu Đức Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quy mô khu đất quy hoạch khoảng 513,88 ha.

- Giới hạn phạm vi quy hoạch:

 + Phía Đông giáp xã Bình Trung, Bình Giã.

 + Phía Tây giáp xã Sông Xoài, Tóc Tiên

 + Phía Nam giáp xã Nghĩa Thành, Bình Ba

 + Phía Bắc giáp thị trấn Kim Long

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch chung chuyên ngành thoát nước thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: năm 2013

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch chung chuyên ngành thoát nước thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Giúp giải quyết triệt để tiêu thoát nước mưa một cách nhanh chóng, hiệu quả. Góp phần giải quyết triệt để ô nhiễm đô thị do nước thải để giữ gìn sự bền vững môi trường. Đưa ra các biện pháp chống xâm thực, bảo vệ nguồn nước ngầm, nước mặt. Xác định các vị trí tiếp nhận nước mưa, nước thải, vị trí, dây chuyền và công suất trạm xử lý; phân đoạn đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và quy hoạch phát triển đô thị. Góp phần nâng cao năng lực, tăng cường thể chế, trang thiết bị vận hành và quản lý hệ thống thoát nước đô thị. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển của huyện trong tương lai kết hợp với việc hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị một cách tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Đề xuất các biện phát xây dựng, tài chính, kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên xã hội của huyện, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch đầu tư tổng thể.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung chuyên ngành thoát nước thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung chuyên ngành thoát nước thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

 Bản đồ quy hoạch các khu và cụm công nghiệp

 Bản vẽ sơ đồ nút mạng lưới thu gom nước thải phương án 1

 Bản vẽ sơ đồ nút mạng lưới thu gom nước thải phương án 2

 Bản vẽ sơ đồ nút hệ thống thoát nước mưa

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ phạm vi nghiên cứu

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng vị trí lấy mẫu nước

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng ngập lụt

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng lưu vực thoát nước mưa

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng lưu vực thoát nước thải

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng mạng lưới thu gom nước thải phương án 2

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng mạng lưới thu gom nước thải phương án 1

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ thoát nước thải, thoát nước mặt

(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi