Bài giảng nói về việc quản lý chất thải rắn công nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp và làng nghề.
Date published: 25.09.2014 | 09:38
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Quản lý chất thải rắn công nghiệp, làng nghề

Tác giả: PGS- TS. Cù Huy Đấu

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

 

Bài giảng nói về việc quản lý chất thải rắn công nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp và làng nghề.

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]