Trình bày cơ sở lý thuyết đến các quy trình xử lý rác
Date published: 15.04.2014 | 18:23
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Chất thải rắn công nghiệp – Lê Minh Đức

Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của con người ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển của dân số và kinh tế, đặc biệt là xã hội công nghiệp. Cùng với các dạng thải khác như  nước thải và khí thải, chất thải rắn nếu không được quản lý và xử lý nghiêm túc sẽ có khả năng suy thoái môi trường nghiêm trọng….(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]