Quản lý chất thải rắn thông thường và nguy hại
Date published: 25.09.2014 | 09:16
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Quản lý chất thải rắn thông thường và nguy hại

Tác giả: PGS- TS. Cù Huy Đấu

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

 

Bài giảng nói về thực trạng  quản lý chất thải rắn thông thường và nguy hại ở Việt Nam và tình hình xử lý chất thải rắn của các nhà máy xử lý ở Việt Nam.

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]