0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Sơn La theo hướng xã hội hóa

Luận văn gồm 3 phần: Mở đầu, nội dung, kết luận.

Phần nội dung bao gồm:

Chương 1: Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Sơn La

Chương 2: Cơ sở khoa học nghiên cứu công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng xã hội hóa trên địa bàn TP Sơn La

Chương 3: Đề xuất một số giải pháp quản lý CTRSH theo hướng xã hội hóa trên địa bàn TP Sơn La

Định dạng tài liệu/số trang: file Word /115 trang

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi