0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Lý thuyết Quy hoạch đô thị

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

- Quy hoạch xây dụng đô thị là cơ sở pháp lý để xây dựng và quản lý đô thị, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm của đô thị và lập các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của các ngành, các địa phương. Quy hoạch đô thị giúp cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cụ thể hóa chiến lược phát triển đô thị quốc gia, đảm bảo quá trình đô thị hóa và sự phát triển các đô thị đạt hiệu quả cao về kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. Đảm bảo phân bố hợp lý các khu vực sản xuất trong đô thị góp phần tổ chức tốt cuộc sống và mọi hoạt động hàng ngày của người dâ. Tạo môi trường sống trong sạch, an toàn, góp phần hiện đại hóa cuộc sống của người dân đô thị, phục vụ con người phát triển toàn diện .

- Cuốn sách “Lý thuyết Quy hoạch đô thị” gồm 6 phần và 15 chương như sau:

  PHẦN MỘT: Tổng quan về đô thị và quy hoạch xây dựng đô thị

   • Chương 1: Khái quát đô thị và công tác quy hoạch đô thị

  PHẦN HAI: Quá trình hình thành và phát triển đô thị - Đô thị hóa

   • Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển đô thị

   • Chương 3: Đô thị hóa và Hệ quả của Đô thị hóa

  PHẦN BA: Các lý luận xây dựng quy hoạch đô thị

   • Chương 4: Các lý luận xây dựng quy hoạch đô thị hiện đại

PHẦN BỐN: Quy hoạch chung xây dựng đô thị

   • Chương 5: Đối tượng và mục tiêu

   • Chương 6: Nội dung Quy hoạch chung xây dựng đô thị

PHẦN NĂM: Quy hoạch chi tiết xây dựng

   • Chương 7: Quy hoạch xây dựng khu ở trong đô thị

   • Chương 8: Quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị

   • Chương 9: Quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị và hệ thống trung tâm

Dịch vụ công cộng đô thị

   • Chương 10: Quy hoạch Khu công nghiệp và kho tàng đô thị

   • Chương 11: Quy hoạch xây dựng hệ thống cây xanh đô thị

   • Chương 12: Thiết kế quy hoạch chi tiết đô thị

   • Chương 13: Quy hoạch cải tạo đô thị

PHẦN SÁU: Hồ sơ quy hoạch xây dựng đô thị

   • Chương 14: Trình tự hồ sơ quy hoạch xây dựng đô thị

PHẦN 7:

   • Chương 15: Thiết kế đô thị

* Cuốn sách “Lý thuyết Quy hoạch đô thị” được xuất bản năm 2006

* Chịu trách nhiệm sản xuất: Trường Đại học kiến trúc TP.Hồ Chí Minh

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi