0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Huyện Mê Linh là một huyện của Thủ đô Hà Nội có tốc độ đô thị hóa cao. Nền kinh tế trong những năm gần đây phát triển khả quan. Tốc độ phát triển kinh tế tăng bình quân hàng năm 20,8%; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 25,1%/năm, các ngành dịch vụ tăng bình quân trên 15,6%/năm, nông nghiệp tăng bình quân 1,7%/năm. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp - dịch vụ từ 76,3% - 19,8% - 3,9% năm 2005 lên 86,7% - 10,2% - 3,1% năm 2010.

- Trong những năm vừa qua, kinh tế xã Kim Hoa đã có những bước phát triển đáng ghi nhận cả về kinh tế xã hội lẫn văn hoá, nhưng cùng với đó, áp lực về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch mạng lưới giao thông nội bộ xã hay các điểm trung tâm dịch vụ đang là vấn đề cấp bách hàng đầu cần giải quyết hiện nay.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 4/4/2011 về việc thành lập Ban quản lý Dự án quy hoạch xây dựng nông thôn mới huyện Mê Linh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2011

- Mục tiêu: Cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Mê Linh và xã Kim Hoa đến năm 2020; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Hoa huyện Mê Linh nhằm đạt được các chỉ tiêu về nông thôn mới theo tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, tạo cơ sở phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã; Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan, tổ chức các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nông thôn mới trên địa bàn xã phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; Tạo dựng các khu vực dân cư với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng cơ sở hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi nghề nghiệp, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và tạo bộ mặt mới cho khu vực nông thôn xã Kim Hoa – huyện Mê Linh; Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, công trình công cộng...); xây dựng, cải tạo công trình; chỉnh trang làng xóm, cảnh quan. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái. Tạo dựng cơ sở pháp lý để UBND xã thực hiện việc quản lý xây dựng đất đai các nông thôn mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn xã và huyện; Hướng dẫn người dân trong khu vực làng xóm có kế hoạch tổ chức đầu tư Xây dựng và phát triển khu dân cư một cách hoàn chỉnh, thống nhất về kiến trúc và hạ tầng, vừa đảm bảo nhu cầu phát triển vừa bảo tồn, xây dựng nền văn hoá truyền thống và phát triển bền vững; Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

- Bản vẽ (CAD):

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 03: Bản đồ định hướng phát triển quy hoạch

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng

+ QH 05: Bản đồ quy hoạch giao thông, thủy lợi

+ QH 06: Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

+ QH 07: Bản đồ đánh giá hiện trạng trung tâm xã

+ QH 08: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trung tâm xã

+ QH 09: Bản đồ quy hoạch cảnh quan trung tâm xã

+ QH 10: Bản đồ quy hoạch cấp nước và thoát nước thải trung tâm xã

+ QH 11: Bản đồ quy hoạch cấp điện và cấp nước trung tâm xã

+ QH 12: Mẫu nhà nông thôn mới

(mailien - Thanhphuong99 - Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi