Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030 và 2050

Diện tích: ….ha

Vị trí: huyện Mê Linh, Đông Anh và Gia Lâm thành phố Hà Nội

Xem vị trí 38 quy hoạch phân khu Hà Nội tại đây.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 02.04.2015 | 11:52
Available in Ebook
Quy hoạch phân khu
1000 EP

Quy hoạch phân khu đô thị GN – tỷ lệ 1/5.000 – Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030 và 2050

Diện tích: ….ha

Vị trí: huyện Mê Linh, Đông Anh và Gia Lâm thành phố Hà Nội

Xem vị trí 38 quy hoạch phân khu Hà Nội tại đây.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]