Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030 và 2050

Diện tích: 2.290  ha

Vị trí: thị trấn Yên Viên, các xã Yên Thường, Đình Xuyên, Dương Hà, Ninh Hiệp, Phù Đổng-Huyện Gia Lâm và các xã Đông Hội, Dục Tú, Xuân Canh, Mai Lâm – huyện Đông Anh – Tp. Hà Nội

Xem vị trí 38 quy hoạch phân khu Hà Nội tại đây.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Thuyết minh tóm tắt

3-Quy định quản lý (Dự thảo)

4-Bản vẽ

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02B: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH03 Bản đồ hiện trạng HTKT và môi trường

- QH04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04B: Bản đồ quy hoạch không gian ngầm

 QH05A: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05B :Các bản vẽ thiết kế đô thị (.jpg)

- QH06A Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH04A Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH07C: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải , quản lý chất thải rắn và nghĩa trang)

- QH07D: Bản dồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng và công cộng đô thị

- QH07E: Bản dồ quy hoạch  thông tin liên lạc

- QH08: Bản dồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH09A: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

- QH09B: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ nền hiện trạng (tỷ lệ 1/5.000)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(b)

Date published: 02.04.2015 | 15:50
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu đô thị N9 – tỷ lệ 1/5.000 – Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2030 và 2050

Diện tích: 2.290  ha

Vị trí: thị trấn Yên Viên, các xã Yên Thường, Đình Xuyên, Dương Hà, Ninh Hiệp, Phù Đổng-Huyện Gia Lâm và các xã Đông Hội, Dục Tú, Xuân Canh, Mai Lâm – huyện Đông Anh – Tp. Hà Nội

Xem vị trí 38 quy hoạch phân khu Hà Nội tại đây.

 

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1-Thuyết minh tổng hợp

2-Thuyết minh tóm tắt

3-Quy định quản lý (Dự thảo)

4-Bản vẽ

- QH01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- QH02A: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- QH02B: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- QH03 Bản đồ hiện trạng HTKT và môi trường

- QH04A: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- QH04B: Bản đồ quy hoạch không gian ngầm

 QH05A: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- QH05B :Các bản vẽ thiết kế đô thị (.jpg)

- QH06A Bản đồ quy hoạch giao thông

- QH04A Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- QH07A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và thoát nước mưa

- QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp nước

- QH07C: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải , quản lý chất thải rắn và nghĩa trang)

- QH07D: Bản dồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng và công cộng đô thị

- QH07E: Bản dồ quy hoạch  thông tin liên lạc

- QH08: Bản dồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

- QH09A: Bản đồ đánh giá hiện trạng môi trường

- QH09B: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Bản đồ nền hiện trạng (tỷ lệ 1/5.000)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word(.doc)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]