0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Quảng Nam là tỉnh nằm có vị trí trung độ của cả nước, nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, giáp thành phố Đà Nẵng và Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố và 16 huyện, 213 xã, 13 thị trấn và 18 phường. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.043.836,96 ha, dân số 1.450.100 người, mật độ dân số 139 người/km2. Địa hình đa dạng, thấp dần từ Tây sang Đông, chia làm 3 vùng rõ rệt: vùng núi - trung du, vùng đồng bằng và ven biển. Toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Quảng Nam, với diện tích tự nhiên 10.438,36 km2, như sau:

- Đông giáp : Biển Đông.

- Tây giáp : Nước CHDCND Lào và tỉnh Kon Tum.

- Nam giáp : Tỉnh Quảng Ngãi.

- Bắc giáp: Tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hoá các Chiến lược phát triển, các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng của Trung ương và của tỉnh Quảng Nam trong khu vực lập Quy hoạch xây dựng, làm cơ sở trong triển khai các kế hoạch phát triển trong từng giai đoạn. Cụ thể là:  Định hướng tổ chức không gian toàn vùng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bao gồm: không gian xây dựng đô thị, nông thôn; không gian công nghiệp tập trung - tiểu thủ công nghiệp; không gian du lịch; không gian sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; không gian cảnh quan. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng và kết nối hạ tầng của Quảng Nam với hệ thống hạ tầng trong khu vực nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng không gian lãnh thổ, các nguồn lực, động lực phát triển. Tạo cơ sở để các ngành, các cấp chính quyền trong việc định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành, lập các chương trình đầu tư phát triển KTXH. Tạo cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian đô thị, các khu dân cư nông thôn, các khu công nghiệp, khu du lịch và hệ thống các công trình chuyên ngành.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 113/ QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (jpg):

+ Bản đồ quy hoạch sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

(Thanh Thao – Acud 21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi