Bản vẽ Kỹ thuật thi công đường
70 EP
TCVN 8859:2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô- vật liệu, thi công và nghiệm thu
15 EP
TCVN 8858:2011 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu
15 EP
TCVN 8809:2011 Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu
15 EP
TCVN 9504:2012 Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước – Thi công và nghiệm thu
0 EP
Bài giảng Thí nghiệm đường ô tô - Nguyễn Biên Cương
15 EP
22TCN 332-06 Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 334-2006 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]