Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường – Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.
150 EP
Đồ án môn học - Xử lý nước cấp
30 EP
Đồ án tốt nghiệp – Thiết kế Khách sạn 12 tầng
100 EP
Đồ án môn học – Tổ chức thi công chi tiết nền đường – Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
50 EP
Đồ án môn học – Tổ chức thi công chi tiết mặt đường
100 EP
Đồ án Thiết kế cầu qua sông Nhuệ
20 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu
100 EP
Đồ án tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu thụ động
100 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng đô thị - Quy hoạch chi tiết Mạng lưới thoát nước mưa thành phố Lạng Sơn
50 EP
Đồ án môn học kỹ thuật hạ tầng - Quy hoạch tổ chức Giao thông công cộng thành phố Lạng Sơn
50 EP
Trang 1/11
1
... 11
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]