Đồ án tốt nghiệp, đồ án kỹ sư cầu đường
Date published: 03.01.2018 | 15:45
Available in Ebook
Đồ án môn học
150 EP

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng cầu đường – Thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

-          Quy mô xây dựng cầu: Cầu vĩnh cửu bê tông cốt thép dự ứng lực

-          Khổ cầu:

+ Cầu được thiết kế cho 2 làn xe, bề rộng phần xe chạy: B1=7,0m

+ Lề bộ hành 2 bên, mỗi bên rộng: B2=1,5m

+ Bề rộng tường lan can: B3=0,25m

-          Tổng bề rộng cầu: B=B1+2xB2+2xB3=10,5m

-          Tải trọng thiết kế: HL93, tải trọng người

-          Khổ thông thuyền: B=55m, H=8

Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực bao gồm hai phần:

Phần 1: Bản vẽ (định dạng autocad):

-Bản vẽ bố trí chung (Thiết kế sơ bộ 2 phương án)

-Bản vẽ cấu tạo hình học dầm hộp

-Bản vẽ bố trí cáp dự ứng lực trong dầm

-Bản vẽ chi tiết cốt thép thường dầm hộp

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo lan can, thoát nước, khe co giãn

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo trụ

-Bản vẽ bố trí cốt thép trụ

-Bản vẽ chi tiết cấu tạo mố

-Bản vẽ bố trí cốt thép mố

-Bản vẽ chi tiết cốt thép cọc khoan nhồi

-Bản vẽ trình tự thi công mố

-Bản vẽ trình tự thi công trụ

-Bản vẽ thi công nhịp chính (Đúc hẫng cân bằng)

 Phần 2: Thuyết minh (định dạng Word):

-Thuyết minh gồm 3 phần:

+ Phần 1: Thiết kế sơ bộ (tổng số trang: 0-88 trang)

+ Phần 2: Thiết kế kỹ thuật (tổng số trang: 89-463 trang)

+ Phần 3: Thiết kế tổ chức thi công (tổng số trang: 463-497 trang)

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]