Luận văn thạc sỹ kiến trúc- Không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sống Nhật Lệ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch phân khu phía Nam xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
70 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị - Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới
150 EP
Chuẩn bị kỹ thuật thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
25 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]