Hồ sơ ản vẽ chi tiết thiết kế nhà kho nguyên liệu của nhà máy sản xuất dược phẩm, kích thước 27mx55m
40 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng, kích thước 28mx40m
200 EP
Hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà xưởng đồ gỗ cao cấp, kích thước 38mx37,8m
200 EP
Bản vẽ chi tiết thiết kế nhà quản lý cho khu công nghiệp
200 EP
TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - yêu cầu chung
0 EP
TCVN 9114:2012 Sản phẩm bê tông ứng lực trước – yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận
0 EP
TCVN 9343:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì
0 EP
TCVN 9208:2012 Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp
0 EP
Thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp tập trung
15 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]