TCVN 8298:2009 Công trình thủy lợi– Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép
0 EP
Bài giảng Thi công các công trình thủy lợi – Ngô Văn Dũng, Phan Hồng Sáng
50 EP
TCVN 9169:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - quy trình tưới nhỏ giọt
0 EP
TCVN 9168:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - phương pháp xác định hệ số tưới lúa
0 EP
TCVN 9165:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
0 EP
TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi - hệ thống tưới tiêu - yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh
0 EP
TCVN 9163:2012 Công trình thủy lợi - bản vẽ cơ điện - yêu câu về nội dung
0 EP
TCVN 9162:2012 Công trình thủy lợi - đường thi công - yêu cầu thiết kế
0 EP
TCVN 9161:2012 Công trình thủy lợi - khoan nổ mìn đào đá - phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu
0 EP
TCVN 9160:2012 Công trình thủy lợi - yêu cầu thiết kế - dẫn dòng trong xây dựng
0 EP
Trang 1/5
1
... 5
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]