Bài giảng sẽ là nguồn tư liệu quý giá cho các sinh viên, các kỹ sư, giảng viên các trường Đại học phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu và giảng dạy
Date published: 19.09.2014 | 16:56
Available in Ebook
Đồ án môn học
50 EP

Bài giảng Thi công các công trình thủy lợi – Ngô Văn Dũng, Phan Hồng Sáng

\r\n Tác giả: Ngô Văn Dũng – Phan Hồng Sáng

\r\n

\r\n Khoa Thủy lợi- Thủy Điện

\r\n

\r\n Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

\r\n

\r\n Bài giảng gồm 2 phần với các nội dung như sau:

\r\n

\r\n Phần mở đầu

\r\n

\r\n Phần thứ nhất: Dẫn dòng thi công và công tác hố móng

\r\n

\r\n Chương 1 Dẫn dòng thi công

\r\n

\r\n Chương 2 Đê quai

\r\n

\r\n Chương 3: Ngăn dòng

\r\n

\r\n Chương 4: Tháo nước hố móng

\r\n

\r\n Chương 5: Xử lý nền

\r\n

\r\n (ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]