Mục tiêu của đề tài:

-          Lập bảng câu hỏi khảo sát thông tin sinh viên trường đại học nông lâm TPHCM

-          Thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu hàng quán phân bổ xung quanh trương đại học Nông lâm TPHCM

-          Phân tích tổng thể Spatial Analysis trên phần mềm ArcMap

-          Xây dựng công cụ hỗ trợ cập nhật, hiển thị, tìm kiếm thông tin hàng quán

-          Phát triển Wed Mobile trên di động

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Xây dựng cở sở dữ liệu và một số ứng dụng

Chương 5: Kết luận về đề nghị

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/50 trang

 

(ht-ntn)

Date published: 26.03.2015 | 14:53
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng GIS hỗ trợ sinh viên hoạch định cuộc sống Áp dụng thí điểm sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu của đề tài:

-          Lập bảng câu hỏi khảo sát thông tin sinh viên trường đại học nông lâm TPHCM

-          Thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu hàng quán phân bổ xung quanh trương đại học Nông lâm TPHCM

-          Phân tích tổng thể Spatial Analysis trên phần mềm ArcMap

-          Xây dựng công cụ hỗ trợ cập nhật, hiển thị, tìm kiếm thông tin hàng quán

-          Phát triển Wed Mobile trên di động

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Xây dựng cở sở dữ liệu và một số ứng dụng

Chương 5: Kết luận về đề nghị

Định dạng tài liệu/số trạng: pdf/50 trang

 

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]