0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8785-1:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại - phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên - phần 1: hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại

Tiêu chuẩn này hướng dẫn đánh giá hệ sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại thử nghiệm trong điều kiện tự nhiên qua các tấm mẫu đã được sơn loại sơn thử nghiệm.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi