Bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa ký Quyết định 498/QĐ-TTg bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]