Xây dựng ''thành phố thông minh''
Trong nhiều năm qua, Đà Nẵng đã nghiên cứu nhiều về mô hình “Thành phố thông minh” tại các thành phố lớn của các nước Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản… và đang bước đầu xây dựng dự án “Thành phố thông minh” cho chính mình.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]