Phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm 10 loại khoáng sản.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]