Hà Nội: Giảm dần lượng khai thác nguồn nước ngầm
Nguồn nước sạch cho Hà Nội sẽ được lấy chủ yếu từ nguồn nước mặt, thay vì nước ngầm.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]