Phê duyệt quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]