Phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 48 khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia gồm 10 loại khoáng sản.
Hội thảo xây dựng thành phố thông minh và hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia
Sự kiện do VP KOTRA, Bộ  Hạ tầng Đất đai, Giao thông và Hàng hải, Hàn Quốc phối hợp với Bộ Xây Dựng, Việt Nam tổ chức.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]