0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com

Nguồn nước sạch cho Hà Nội sẽ được lấy chủ yếu từ nguồn nước mặt, thay vì nước ngầm.