TP.HCM công bố quy hoạch chi tiết khu trung tâm
Ngày 09/0/20135, Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM đã tổ chức công bố đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu trung tâm hiện hữu TP.HCM (930 héc ta).
Công bố đồ án quy hoạch khu trung tâm TP.HCM trước 15/3
UBND TP.HCM đã giao Sở QH-KT chủ trì, phối hợp với UBND các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh sớm tổ chức công bố đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu trung tâm hiện hữu TP mở rộng (930 ha) trước 15-3.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]