Cơ bản thống nhất với dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi)
Ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách để xem xét, cho ý kiến đối với ác dự án luật: Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Xây dựng (sửa đổi) và Luật Đầu tư công. (bnt)
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]