Gán cao độ đường đồng mức san nền nhanh, chính xác với lisp GDM
Trong tính toán san nền quá trình gán cao độ cho các đường đồng mức thiết kế thường chiếm nhiều thời gian của người làm nhưng vẫn thường xảy ra nhầm lẫn và thiếu sót khi gán cao độ. Lisp Gán cao độ đường đồng mức [GDM] sau đây sẽ giúp cho công việc trên được nhanh và chính xác hơn.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]