0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Quảng Nam: Xây dựng mô hình cảnh báo lũ nhanh qua internet

Năm 2010, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu – Trường Đại học Nông lâm TP.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu vùng Đông Nam Á và Trường Đại học Cần Thơ thực hiện nghiên cứu sơ bộ ứng dụng mô hình SWAT trong đánh giá ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến lưu vực sông Vu Gia. Hiện nhóm nghiên cứu đã phát triển đề tài với mục tiêu hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ tự động cho người dân thông qua website, tin nhắn SMS.

Hỗ trợ cảnh báo lũ trên lưu vực sông Vu Gia
SWAT là mô hình thủy văn được thiết kế để dự báo những ảnh hưởng của quản lý sử dụng đất đến nước, sự bồi lắng, lượng hóa chất sinh ra từ hoạt động nông nghiệp trên những lưu vực rộng lớn, phức tạp trong khoảng thời gian dài. Mô hình mô phỏng dòng chảy từ mưa và các đặc trưng vật lý trên lưu vực. Kết quả mô phỏng dòng chảy từ SWAT có thể hỗ trợ cho cảnh báo lũ trên lưu vực sông. Bên cạnh đó, mô hình tích hợp được các dữ liệu GIS, nhờ đó giúp nâng cao độ chính xác của kết quả mô phỏng.
Tiếp nối nghiên cứu ứng dụng mô hình SWAT trong đánh giá ảnh hưởng của biến đối khí hậu, nhóm nghiên cứu liên ngành đã thực hiện đề tài "Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam” với mục tiêu xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sử dụng các thông tin trực tuyến thông qua việc ứng dụng GIS, công nghệ thông tin truyền thông và mô hình SWAT. Cụ thể, xác định vùng có nguy cơ xảy ra lũ, đỉnh lũ thông qua mô hình SWAT; cung cấp website trực tuyến về tình trạng lũ, hỗ trợ giao diện điện thoại di động; hỗ trợ cộng đồng vùng nguy cơ bằng tin nhắn SMS.
 
Nhận thông tin cảnh báo lũ qua tin nhắn
PGS.TS. Nguyễn Kim Lợi, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM cho biết, sau một năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã lập được bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lưu vực sông Vu Gia; đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của lũ đến người dân; ứng dụng SWAT đánh giá ảnh hưởng thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy. 
Việc lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt trên lưu vực sông Vu Gia tạo tiền đề cho công tác điều tra kinh tế - xã hội, lắp đặt hệ thống cảnh báo lũ trên lưu vực. Dựa trên kết quả phân vùng nguy cơ lũ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của lũ đến người dân. Kết quả cho thấy, huyện Đại Lộc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt trên lưu vực sông Vu Gia. Do đó, bên cạnh biện pháp phòng chống lũ, việc xây dựng, triển khai hệ thống cảnh báo lũ tại vùng hạ lưu sông Vu Gia rất cần thiết. Khoảng thời gian cảnh báo trước lũ theo ý kiến số đông người dân được phỏng vấn nên được thiết lập từ 1 giờ trở lên thông qua hệ thống loa phát địa phương, tin nhắn SMS, đài truyền hình.
Đặc biệt, đề tài đã xây dựng hệ thống cảnh báo lũ trực tuyến cho lưu vực sông Vu Gia. Toàn bộ quy trình vận hành của hệ thống từ thu thập dữ liệu khí tượng thủy văn truyền dữ liệu, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, xử lý theo định dạng SWAT, chạy mô hình SWAT, hiển thị kết quả đầu ra (mực nước, lưu lượng dòng chảy) lên website đến cảnh báo lũ lụt qua tin nhắn SMS đều được tự động hóa. Tất cả dữ liệu khí tượng thủy văn thu thập từ các trạm đo cùng với kết quả mô phỏng dòng chảy trong SWAT cứ 30 phút lại được hiển thị, cập nhật lên website nhằm cung cấp thông tin liên tục về diễn biến khí tượng thủy văn trên lưu vực sông Vu Gia đến nhà quản lý cũng như người dân.
Nguồn tin: Theo: monre.gov.vn
Ý kiến bạn đọc: