Khi thiết kế xây dựng hồ cảnh quan, hồ điều hoà thì cần thiết phải xây dựng kè hồ để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và cảnh quan.
Date published: 27.08.2014 | 11:51
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo kè hồ

Khi thiết kế xây dựng hồ cảnh quan, hồ điều hoà thì cần thiết phải xây dựng kè hồ để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và cảnh quan.

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]