Tấm lát mái kè sử dụng khi xây dựng các công trình hồ cảnh quan, hồ chứa nước, tuyến kênh thoát nước…
Date published: 27.08.2014 | 11:55
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết cấu tạo tấm lát mái kè

Tấm lát mái kè  sử dụng khi xây dựng các công trình hồ cảnh quan, hồ chứa nước, tuyến kênh  thoát nước…

File bản vẽ định dạng Autocad(.Dwg)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]