Bản vẽ, bản vẽ chi tiết, , bản vẽ định hình sử dụng vật liệu BTCT, mương hở, mương hở BTCT, BTCT, chi tiết tuyến mương hở BTCT B 1200, chi tiết mương hở, mương hở kết hợp tường rào.
Date published: 27.03.2015 | 14:18
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
25 EP

Bản vẽ chi tiết tuyến mương hở BTCT B 1200

Bản vẽ chi tiết kết cấu tuyến mương hở sử dụng vật liệu BTCT, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công, bảng tổng hợp khối lượng cho một mét dài điển hình và trắc dọc chi tiết cho 1 tuyến điển hình. Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]