0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Bản vẽ chi tiết tuyến mương hở BTCT B 1200

Bản vẽ chi tiết kết cấu tuyến mương hở sử dụng vật liệu BTCT, với đầy đủ chi tiết kết cấu thi công, bảng tổng hợp khối lượng cho một mét dài điển hình và trắc dọc chi tiết cho 1 tuyến điển hình. Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(nhh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi