Tài liệu giúp các kỹ sư ngành điện hiểu rõ hơn về quy cách lắp đặt Trạm biến áp Treo
Date published: 13.05.2015 | 00:16
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
70 EP

Bản vẽ thi công Chi tiết cấu tạo Trạm biến áp Treo 320kVA-400kVA

Tài liệu sẽ góp phần giúp các kĩ sư điện hiểu rõ hơn về chi tiết cấu tạo cũng như lắp đặt Trạm biến áp treo. Bản vẽ thi công Chi tiết cấu tạo Trạm biến áp Treo 320kVA-400kVA bao gồm 11 bản vẽ:

1- Bố trí thiết bị TBA treo

2- Cấu tạo bệ đỡ máy biến áp

3- Cấu tạo giá đỡ sàn công tác

4- Cấu tạo xà lắp chuỗi sứ

5- Cấu tạo xà cắp cầu chì si

6- Cấu tạo sàn công tác (1)

7- Cấu tạo sàn công tác (2)

8- Tiếp địa Trạm biến áp

9- Cấu tạo xà đầu trạm

10- Móng cột trạm

11- Thanh đỡ sứ

(ht-qnv)

Định dạng tài liệu file autocad (.dwg)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]