Bản vẽ thiết kế - Chi tiết tủ công tơ composite 8 đồng hồ,1 mặt cánh,móng tủ, tiếp địa
Date published: 13.05.2017 | 10:34
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
40 EP

Bản vẽ thiết kế - Chi tiết tủ công tơ composite 8 đồng hồ,1 mặt cánh,móng tủ, tiếp địa

Thành phần tài liệu bao gồm:

Bản vẽ và Thuyết minh

- Sơ đồ dây chuyền công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

- Vị trí, mặt bằng, mặt cắt hệ thống trạm xử lý nước thải

- Mặt bằng bố trí công nghệ hệ thống trạm

- Các chi tiết lắp đặt hệ thống trạm

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]