Bản vẽ thiết kế - Chi tiết tủ công tơ composite 9 đồng hồ, 2 mặt cánh,móng tủ, tiếp địa
Date published: 13.05.2017 | 10:42
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
40 EP

Bản vẽ thiết kế - Chi tiết tủ công tơ composite 9 đồng hồ, 2 mặt cánh,móng tủ, tiếp địa

Thành phần tài liệu bao gồm:

Bản vẽ và Thuyết minh

- Bố trí thiết bị tủ điện công tơ 9 đồng hồ

- Cấu tạo móng tủ điện công tơ

- Bố trí tiếp địa tủ điện công tơ

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file AutoCad(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 (ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]