Bảng tính thuỷ lực thoát nước thải
Date published: 25.08.2014 | 16:47
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Bảng tính thuỷ lực thoát nước thải

Trong khi thiết kế hệ thống thoát nước thải, cần phải tính toán thuỷ lực mạng lưới cống thoát nước thải để chọn ra đường kính cống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

File định dạng excel (.xls)

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]