Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

Date published: 27.07.2020 | 16:31
Available in Ebook

Bình đồ hào kỹ thuật (Công trình Thiết kế thi công tuyến đường từ trường đại học Mỏ địa chất ra đường Phạm Văn Đồng)

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bản vẽ:

- HKT01: Bình đồ hào kỹ thuật

Định dạng tài liệu: (.dwg)

 (2ae-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]