Bản vẽ chi tiết kè hồ thể hiện chi tiết về mặt cắt kè hồ, chi tiết giằng đỉnh kè, chi tiết cấu tạo tấm lát mái, mặt cắt thi công bờ kè, bảng thống kê khối lượng. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

Date published: 06.04.2015 | 08:57
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết cấu tạo kè hồ H=3m.

Bản vẽ chi tiết kè hồ thể hiện chi tiết về mặt cắt kè hồ, chi tiết giằng đỉnh kè, chi tiết cấu tạo tấm lát mái, mặt cắt thi công bờ kè, bảng thống kê khối lượng. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các kỹ sư thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]