Chi tiết cống hộp bốn qua đường 3X(W=2.5XH=2.5) là vị trí đặc biệt trong thiết kế đường giao thông chạy qua khu vực kênh, mương. Đây là dạng kết cấu đặc biệt, với giải pháp xử lý nền móng bằng cọc nhồi bê tông cốt thép và ổn định nền đấy hai bên cống hộp bằng tường chắn đá hộc.  Hồ sơ với đầy đủ nội dung và bản vẽ thiết kế như sau:

-Vị trí mặt bằng đoạn cống ngang qua đường: PLAN BOX CULVERT

- Mặt cắt dọc cống (PROFILE)

- Chi tiết các mặt cắt cống và chi tiết kế cấu (SECTION)

- Chi tiết cốt thép và tổng hợp khối lượng cống hộp:

+ BAR ARRANGEMENT OF QUADRUPLE BOX CULVERT

+ DETAIL OF APPROACH SLAB (bản vượt)

- Chi tiết kết cấu thép tường cánh: DETAIL REINFORCEMENT OF WING WALL FOR BOX CULVERT

- Chi tiết tường chắn đá hộc: STONE MASONRY

Đây là tài liệu tham khảo rất chi tiết dành cho các kỹ sư chuyên ngành quan tâm. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 23.03.2015 | 08:42
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
70 EP

Chi tiết cống hộp ba qua đường 3X(W=2.5XH=2.5) – Hồ sơ tiếng Anh

Chi tiết cống hộp bốn qua đường 3X(W=2.5XH=2.5) là vị trí đặc biệt trong thiết kế đường giao thông chạy qua khu vực kênh, mương. Đây là dạng kết cấu đặc biệt, với giải pháp xử lý nền móng bằng cọc nhồi bê tông cốt thép và ổn định nền đấy hai bên cống hộp bằng tường chắn đá hộc.  Hồ sơ với đầy đủ nội dung và bản vẽ thiết kế như sau:

-Vị trí mặt bằng đoạn cống ngang qua đường: PLAN BOX CULVERT

- Mặt cắt dọc cống (PROFILE)

- Chi tiết các mặt cắt cống và chi tiết kế cấu (SECTION)

- Chi tiết cốt thép và tổng hợp khối lượng cống hộp:

+ BAR ARRANGEMENT OF QUADRUPLE BOX CULVERT

+ DETAIL OF APPROACH SLAB (bản vượt)

- Chi tiết kết cấu thép tường cánh: DETAIL REINFORCEMENT OF WING WALL FOR BOX CULVERT

- Chi tiết tường chắn đá hộc: STONE MASONRY

Đây là tài liệu tham khảo rất chi tiết dành cho các kỹ sư chuyên ngành quan tâm. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]