Tài liệu giúp các kỹ hạ tầng kỹ thuật có thể hiểu rõ hơn về chi tiết cẩu tạo cửa phai đóng mở như thế nào
Date published: 16.04.2015 | 14:43
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
30 EP

Chi tiết cửa phai điều tiết B1500

Chi tiết cửa phai điều tiết B1500bao gồm 2 bản vẽ

1-Cấu tạo chung cửa phai điều tiết (01/02)

2-Cấu tạo chung cửa phai điều tiết (02/02)

Định dạng file .dwg

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]