0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư- Hạng mục: Chiếu sáng +cây xanh

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- CX01-01: BVTC cây đường phố

- CXCC-01: Mặt bằng tổng thể khu cổng chào

- CXCC-02: Mặt bằng bố trí cây thảm bồn A

- CXCC-03: Mặt đứng bố trí cây thảm bồn A

- CXCC-04: Mặt bằng bố trí cây thảm bồn B

- CX 02- 04: Mặt bằng bố trí cây thảm khu CX - 02

- CX 03- 05: Chi tiết Mặt cắt khu CX- 03

- CX 04- 01: Mặt bằng bố trí cây thảm khu CX-04

- CX 04- 02: Mặt bằng tọa độ cây thảm khu CX-04

- CX 5678-01: Mặt bằng bố trí cây thảm khu CX – 05,06,07,08

- CX 5678-02: Mặt bằng tọa độ cây thảm khu CX – 05,06,07,08

- CX10-01: Mặt bằng bố trí cây thảm khu CX-10

- CX10-02: Mặt bằng tọa độ cây thảm khu CX-10

- CTMC- 01: Chi tiết mặt cắt

- CX09-05: MB cảnh quan cây thảm khu cx- 09

- KT-02: Quy cách hố trồng cây

- KT-01: Quy cách hố trồng cây và chống cọc

- KT-02: Quy cách trồng cây bụi, cây thảm và cỏ

- CSCQ-BV-16: Mặt bằng tổng thể khu CX3

- CSCQ-BV-17: Mặt bằng tổng thể chiếu sang cảnh quan CX3

- CSCQ-BV-18: Mặt bằng định vị tọa dộ đèn chiếu sang cảnh quan CX3

- CSCQ-BV-19: Đèn chum 4 bóng

- CSCQ-BV-20: Mặt cắt điển hình vị trí đèn trùm 4 bóng

- CSCQ- BV-21: Đèn nấm cây thông

- CSCQ-BV-22: Mặt cắt điển hình vị trí đèn cây thông

- CSCQ-BV-23: Tủ điều khiển

- CSCQ-BV-24: Tủ điều khiển

- CSCQ-BV-25: Rãnh cáp ngầm

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg)

 (nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi