0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp- Hạng mục: San nền

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Bảng tính:

- Bảng tổng hợp khối lượng cây xanh

- Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp

- Bảng tổng hơp khối lượng san nền

*) Bản vẽ:

- SN-01 : Bình đồ tổng hợp san nền

- SN-02 : Bình đồ khối lượng san nền cây xanh

- SN-03 : Bình đồ khối lượng san nền lô đất

Định dạng tài liệu:(.dwg); (.xlsx)

 (nvt-upweb -Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi